chenille

Er zijn 3 methodes om een garen te maken waar sprietjes of losse draadjes uitsteken: Chenille, Feather-yarn of veer-garen en een frisé-garen.

Chenille garen wordt geweven met een slingerbinding, De ruimte die tussen de inslag draden is vrijgehouden wordt later doorgesneden. Zo ontstaat er een kettingdraad waarin losse inslagdraden zijn vastgezet door de (slinger-)binding.

Feather yarn (veergaren) wordt gemaakt met een machine, waarbij de toevoer van het effectgaren door één of twee andere draden wordt vastgehaakt.

Het frisé garen is een twijn effect waar 2 draden worden getwijnd die overtwist zijn (te veel zijn opgedraaid), waardoor ze inelkaar krullen als de spanning op de draad  eraf gaat..

{"how":{"header":[{"x":1,"y":0}],"body":[]},"tech":{"body":[]},"wow":{"spacer":[{"x":0,"y":0},{"x":1,"y":0},{"x":0,"y":1},{"x":1,"y":1}],"body":[{"x":1,"y":2}]},"know":{"body":[]}}